O SZKOLE


Idź do treści

Menu główne:


SITE LANGUAGE

O SZKOLE

Gimnazjum Nr 13 ma swoją siedzibę w Olsztynie, w dzielnicy Pieczewo. Nasze Gimnazjum zaoferowało absolwentom szkół podstawowych bogatą ofertę edukacyjną umożliwiającą nie tylko zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie gimnazjum, lecz również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Dla uczniów zdolnych zorganizowano klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i niemieckiego, a także oddziały sportowe, które zaczęły cieszyć się dużym powo-dzeniem.
Nasi gimnazjalni siatkarze zaczęli zdobywać laury na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Patronem szkoły został Hubert Wagner - trener siatkarzy o światowej sławie, z którego nazwiskiem wiążą się największe osiągnięcia polskiej siatkówki: jego drużyna zdobyła złoty medal olimpijski w Montrealu. Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych: koło teatru szkolnego o nazwie Światło i cień, zajęcia rozwijające umiejętności uczniów z języka angielskiego, zajęcia sportowe z koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, zajęcia plastyczne. W Gimnazjum Nr 13 działa Szkolny Klub Wolontariatu, który wraz z PCK organizuje akcje charytatywne. Nasi wolontariusze uczestniczą w zbiórkach pieniędzy oraz żywności, aby pomagać potrzebującym. Działalność wolontarystyczna zdobyła wielką popularność wśród naszych uczniów.Gimnazjaliści mają do dyspozycji dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Poza tym w szkole funkcjonuje czytelnia, stołówka, sklepik szkolny. Wśród obiektów sportowych należy wymienić dwie sale gimnastyczne, siłownię, salę do tenisa stołowego i boiska szkolne.Nasza społeczność gimnazjalna wychodzi na zewnątrz poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym. Organizujemy festyny osiedlowe: letni i zimowy. W naszym Gimnazjum uczniowie nie noszą specjalnych mundurków. Ale ich strój musi być schludny. Więcej o placówce dowiecie się podejmując korespondencję z naszymi uczniami. Zachęcamy do dalszej współpracy z nami i naszą placówką.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego