PROJEKTY- EDUKACYJNE


Idź do treści

2016-2017

27-03-2017r.

„Festiwal szkolnych projektów edukacyjnych”

Podczas „Festiwalu szkolnych projektów edukacyjnych”, który odbył się 21 marca bieżącego roku szkolnego, uczniowie klas drugich naszego gimnazjum zaprezentowali projekty edukacyjne, nad którymi pracowali przez kilka miesięcy pod czujnym okiem opiekunów. Prezentację projektów obejrzeli gimnazjaliści oraz nauczyciele. Drugoklasiści przedstawili efekty swojej pracy w wielu dziedzinach związanych np. z przyrodą, historią, kulturowością, sportem. Uczniowie szukali odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań, wykazując się przy tym pomysłowością i zaangażowaniem.

Projekty ponadto dowodzą, iż młodzież naszego gimnazjum może się poszczycić niezwykłą wyobraźnią oraz inwencją twórczą. Uczniowie klas drugich zaprezentowali szerszej publiczności swoje talenty aktorskie, malarskie, sportowe, fotograficzne i filmowe.
Prezentacje wielomiesięcznej pracy przybierały różną formę. Młodzież np. kręciła filmy instruktażowe, przygotowywała makiety, prezentacje multimedialne, organizowała turnieje sportowe lub wcielała się w role aktorów. Nie zabrakło też pracy w formie ankietowej, wystawy prac malarskich i origami.

Wszyscy z pewnością są zdania, iż było na co popatrzeć, mimo że w wyniku dużego stresu i tremy zdarzały się uczniom małe potknięcia.

Małgorzata Niedzielska
Adriana Sokół

WsteczPlayDalej

 
18-10-2016r.

PROJEKT BohaterON

W ogólnopolskim projekcie wzięły udział klasy IA, IE, IIIB i IIID pod opieką nauczycielki historii Joanna Mieszczyńskiej.BohaterON to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. BohaterON ma edukować społeczeństwo, bazując na tysiącach historii Powstańców. Ma pokazywać nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje każdego z nich. Z jednej strony jest to promocja patriotycznych postaw, tożsamości narodowej i edukowanie społeczeństwa. Z drugiej natomiast – hołd złożony wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.
Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było ono uosobieniem naszych kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom.
Niestety, wśród kolejnych pokoleń wraz z biegiem czasu świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z ludzkiej perspektywy. Ludzie ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek. Chcemy im to dać”. [cytat za organizatorem akcji]

WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego