ROK SZKOLNY 2017/2018


Idź do treści

PEDAGOG

W naszej szkole zatrudnionych jest dwóch pedagogów szkolnych:
Magdalena Stefanowicz (tel. 89 541-62-57 w. 15, pokój 118)
Joanna Rojek - Szulich (tel. 89 541-62-57 w. 12, pokój 117)
Pedagodzy szkolni są do dyspozycji dzieci, rodziców i nauczycieli codziennie w godzinach:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Joanna Rojek - Szulich
p. 117

9:00 - 14:00

9:00 - 15:00

9:00 - 15:00

9:00 - 14:00

10:00 - 14:00

Magdalena Stefanowicz
p. 118

7:30 - 10:30

7:30 - 10:30

11:00 - 13:00

9:30 - 12:30

8:00 - 10:00

Ponadto dyżurujemy w czasie każdego zebrania z rodzicami
Do pedagogów szkolnych zgłaszać się mogą uczniowie i rodzice oraz wszystkie osoby, którym bliskie jest dobro dziecka, ze wszelkimi sprawami związanymi z dzieckiem, jego problemami szkolnymi i rodzinnymi, relacjami zachodzącymi w jego środowisku /klasa, szkoła, dom/.
Zadania pedagogów szkolnych:

 • określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom i rodzicom;
 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych;
 • koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego modelu życia;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami organizacjami udzielającymi wsparcia;
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach, konsultacje;
 • współdziałanie z organami szkoły, Policją, Sądem w przypadkach wykroczeń uczniów /naruszenie regulaminu szkoły lub prawa.


Zadania te są zgodne ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki Szkolnej i innymi dokumentami regulującymi życie szkoły.


Przyjdź do pedagoga, gdy:

 • potrzebujesz pomocy w wyrównaniu braków w wiadomościach szkolnych, ponieważ napotykasz na szczególne trudności w nauce,
 • masz trudności z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami i czujesz się samotny w klasie,
 • masz problemy rodzinne, znalazłeś się w kłopotliwej sytuacji i nie wiesz, gdzie szukać pomocy,
 • masz ciekawe pomysły i nie wiesz, jak je wprowadzić w życie,
 • chciałbyś pomóc innym uczniom,
 • chcesz po prostu porozmawiać.Powrót do treści | Wróć do menu głównego