PROGRAMY EDUKACYJNE


Idź do treści

eTwinning

Sprawozdanie z projektu eTwinning "Let’s do puzzle and bind the countries together”


W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy IIB w Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie przystąpili do realizacji programu e-Twinning. Program ten promuje szkolną współpracę w Europie z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej (TIK). Głównym celem inicjatywy e-Twinning jest zachęcanie do korzystania z różnorodnych narzędzi komputerowych oraz Internetu, umożliwiając w ten sposób dialog międzykulturowy i doprowadzając do partnerstwa w ramach różnych dziedzin tematycznych.
W projekcie pt. "Let’s do puzzle and bind the countries together” wzięło udział 29 szkół w tym m. in. z Turcji, Ukrainy, Holandii, Gruzji, Polski, Rumunii, Mołdawii, Grecji, Słowacji, Łotwy i Czech. Głównym celem projektu było poznanie swoich partnerów z Europy oraz krajów partnerskich poprzez kontakt internetowy oraz tworzenie wspólnych materiałów. Poznanie to odbywało się poprzez szukanie cech wspólnych oraz różnic między partnerami. Uczniowie poznawali siebie nawzajem, a także kultury państw partnerskich poprzez przygotowanie filmów o szkołach partnerskich, przygotowanie prezentacji o sobie i swoich zainteresowaniach. Korzystając z technologii TIK, wymieniali się doświadczeniami i wiedzą. W wyniku dziesięciomiesięcznej współpracy powstało wiele filmów, prezentacji, wirtualna książka (Ziluks in Poland, Ukraine, Turkey), zakładki do książek oraz puzzle, a uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat krajów partnerskich. Pracując nad projektem, uczniowie doskonalili znajomość języka angielskiego, ponieważ wszystkie materiały zostały przygotowane w języku angielskim. Współpraca z partnerami z innych krajów miała charakter regularny. Współpraca przebiegała bardzo dobrze, wszyscy byli pomocni i życzliwi.

Koordynator projektu: Małgorzata Filip


WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego