HISTORIA


Idź do treści

Menu główne:


Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera istnieje od 1 września 1999r. Powstało w murach Szkoły Podstawowej Nr 33, z którą do 2005r. tworzyło Zespół Szkół Powszechnych w Olsztynie.
Szkoła rozpoczęła działalność pod kierownictwem p. Grażyny Dagiel.
Od 2000r. do 2007r. dyrektorem była p. Grażyna Rudnicka. 1 września 2007r. na dyrektora gimnazjum została powołana p. Jadwiga Kaczmarczyk. Wicedyrektorem szkoły obecnie jest p. Marzenna Markowicz-Bembenek.
4 marca 2005r. odbyła się pamiętna uroczystość - nadanie szkole imienia i sztandaru. Od tej pory mottem gimnazjum stały się słowa Kartezjusza: "Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć".
Patronem szkoły został
Hubert Wagner - znakomity trener polskich siatkarzy, którzy w 1974r. zdobyli mistrzostwo świata w Meksyku, a w dwa lata później złoty medal olimpijski w Montrealu.

Na wybór patrona gimnazjum znaczący wpływ miały sukcesy naszych młodych siatkarzy. Klasy sportowe od początku istnienia placówki cieszyły się ogromnym powodzeniem i do dziś są wizytówką szkoły.
Dla uczniów z dysleksją stworzono - pierwszą w Olsztynie - klasę terapeutyczną. W 2006r., w uznaniu zasług, gimnazjum otrzymało certyfikat "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją".
Gimnazjum zapewnia bogatą ofertę edukacyjną. Dużym zainteresowaniem cieszą się klasy, w których uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijają swoje umiejętności z języka angielskiego. Prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych, mających trudności w nauce i przygotowujące uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest dostosowana do zainteresowań i oczekiwań młodzieży. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, ciekawie i kreatywnie spędzać wolny czas, m.in. poprzez działanie w Samorządzie Uczniowskim, PCK, Klubie Miłośników Turystyki, zespole muzycznym, Kole Miłośników Japonii.
Uczniowie aktywnie działają w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Za zaangażowanie w pracę na rzecz innych szkołę uhonorowano Statuetką Wielkiego Serca. W konkursie Ośmiu Wspaniałych za wielkie zaangażowanie w pomoc osobom potrzebującym wielokrotnie wolontariusze z Gimnazjum Nr 13 zostali uhonorowani tytułem laureata.
Gimnazjum dzięki podpisanej umowie partnerskiej współpracuje z niemiecką integracyjną szkołą zbiorczą (Integrierte Gesamtschule Melle). W ramach wymiany polsko - niemieckiej uczniowie poznają nowych przyjaciół, ich kulturę, biorą udział we wspólnych warsztatach językowych oraz naukowych, zajęciach integracyjnych i sportowych.
W 2009r. powstało koło Pen Pal Club. Wymieniając korespondencję z rówieśnikami, m. in. z Hiszpanii, USA, Indii, Białorusi, Japonii uczniowie rozwijają umiejętności językowe, poznają obyczaje krajów swoich rówieśników, a także ciekawostki z ich codziennego życia.
Od początku istnienia szkoły działa w niej teatr Światło i Cień. Młodzi aktorzy mogą poszczycić się wieloma zwycięstwami w miejskich, wojewódzkich oraz ogólnopolskich przeglądach i konkursach teatralnych.
We wrześniu 2013r. powstała Fabryka Ruchomych Obrazów Gimnazjum Nr 13 - szkolna telewizja redagowana przez uczniów. Programy FROGA to m.in. kroniki najciekawszych wydarzeń z życia Gimnazjum Nr 13 w Olsztynie oraz informacje edukacyjne i rozrywka.
W 2013 r. przystąpiliśmy do realizacji zadań rozwijających samodzielność, odpowiedzialność i przedsiębiorczość uczniów w ramach projektu dla Miasta Olsztyna Człowiek wykształcony w Olsztynie wyposażony w umiejętności niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej i społecznej w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.
Wspieramy działania proekologiczne i prozdrowotne, biorąc udział w programach takich jak: Trzymaj formę, Żyj smacznie i zdrowo, Klasa z klimatem i wielu innych. Szkoła szczególny nacisk kładzie na rozwijanie kompetencji kluczowych. Realizujemy programy i projekty edukacyjne z wykorzystaniem funduszy europejskich, np. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez sport.

Największą chlubą szkoły są sukcesy naszych uczniów. Wielu z nich zdobywa laury w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Wyniki egzaminów zewnętrznych oraz EWD, w których uczniowie z Gimnazjum Nr 13 plasują się powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej, są dowodem zaangażowania i rzetelnej pracy grona pedagogicznego.
Szkoła integruje środowisko lokalne. Współpracuje z wieloma organizacjami, między innymi z Radą Osiedla Pieczewo, Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, OSiR-em, Bankiem Żywności, Zarządem Rejonowym PCK, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3. Na terenie gimnazjum, przy ogromnym wsparciu ww. instytucji, organizowane są festyny zimowe oraz letnie dla społeczności szkolnej i osiedlowej. Przyświeca im idea integracji oraz wspierania wartości rodzinnych i tradycji, są doskonałym połączeniem akcji wolontarystycznych z propagowaniem zdrowego stylu życia.
W trosce o wysoką jakość kształcenia oraz bezpieczeństwo uczniów szkoła wzbogaca bazę dydaktyczną, modernizuje działający w szkole system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.
Uczniowie mają do dyspozycji dwie sale gimnastyczne, kompleks boisk szkolnych, bibliotekę z bogatym księgozbiorem i wideoteką, nową czytelnię multimedialną (Internet, konsole gier wideo), sale multimedialne, sklepik szkolny, gabinet medyczny, stomatologiczny oraz profesjonalny gabinet psychologa, pedagogów, doradcy zawodowego, a także stołówkę, w której oferowane są obiady dwudaniowe. Szkoła ma dobrze wyposażone sale lekcyjne i nowoczesne pracownie komputerowe.
Szanujemy i doceniamy przeszłość, ale przed nami nowe wyzwania i możliwości. Troszczymy się o to, aby uczniowie, rodzice i nauczyciele wspólnie kształtowali przyjazną teraźniejszość i przyszłość.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego